RODO – pod skrótem tym kryje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z treścią RODO, przedsiębiorcy, ale nie tylko zobowiązani są do dostosowania swoich działań do treści tego dokumentu do dnia 25 maja 2018 r. RODO jest dokumentem obszernym i niełatwym w interpretacji.  Nie oznacza to jednak, iż obowiązująca obecnie ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (ODU) zostanie w całości zastąpiona przepisami Rozporządzenia. Wprawdzie wiele spośród przepisów ustawy ulegnie zmianie lub w ogóle przestanie obowiązywać (projekt został już ogłoszony), jednakże – w niektórych kwestiach ODU stanowić będzie uzupełnienie lub doprecyzowanie zapisów Rozporządzenia.

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz przedsiębiorców i instytucji publicznych. W szczególności pomagamy klientom przygotować się do zmian w ochronie danych osobowych, jakie wiążą się z wejściem w życie nowych regulacji unijnych. Zapewniamy również zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami właściwymi w sprawie ochrony danych i w ramach prowadzonych przez nie kontroli, a tym samym, jako adwokaci czynny udział w sporach sądowych, które z uwagi na zmiany legislacyjne ulegną intensyfikacji.