Poznaj ludzi, którzy tworzą naszą kancelarię

Katarzyna Grzybowska – adwokat, partner zarządzający

Zdała egzamin adwokacki z wyróżnieniem, specjalista i koordynator pracy kancelarii w zakresie postępowań sądowych i przedsądowych dotyczących w szczególności sporów cywilnych, rodzinnych i karnych. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej. W dziale kancelarii zajmującym się legalizacją pobytu i pracy działa jako pełnomocnik klientów na etapie postępowania odwoławczego oraz sądowoadministracyjnego.

Paweł Stachurski – adwokat, partner zarządzający

Specjalista w zakresie prawa imigracyjnego, pracy, gospodarczego oraz obrotu nieruchomościami. Doradza zarówno dla międzynarodowych spółek, jak i obcokrajowców przebywających w Polsce. Reprezentuje klientów w sprawach toczących się przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodami, a także Państwową Inspekcją Pracy i Strażą Graniczną. Od ponad 3 lat doradza największym dolnośląskim firmom specjalizującym się w leasingu pracowników oraz outsourcingu usług. Autor lub współautor artykułów i publikacji z zakresu prawa imigracyjnego oraz gospodarczego.

Maciej Smolarek – adwokat, partner

Specjalista z zakresu prawa nieruchomości, prawa spółek handlowych i w prawa karnego gospodarczego.. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego i szeroko rozumianego prawa cywilnego. Posiada doświadczenie w sporach sądowych i egzekucyjnych. Autor lub współautor artykułów i publikacji z zakresu prawa spółek handlowych. Od blisko 10 lat doradza wiodącym firmom deweloperskim w sprawach realizacji procesów inwestycyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.

Emilia Pozimska – prawnik

Specjalistka w zakresie prawa administracyjnego i prawa imigracyjnego. Kieruje działem legalizacji pobytu, pracy i spraw cudzoziemców. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie reprezentacji osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed Wojewodą Dolnośląskim w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP.

Agnieszka Chrząścik – aplikant adwokacki

Wieloletni współpracownik kancelarii, odpowiada za obsługę klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Specjalista z zakresu sporządzania i opiniowania umów cywilnych i gospodarczych oraz bieżącego doradztwa w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej.

Marta Kreczko – prawnik

Specjalistka w zakresie prawa administracyjnego oraz imigracyjnego. W codziennej praktyce doradza podmiotom gospodarczym w zakresie zatrudnianie cudzoziemców. Reprezentuje pracodawców w postępowaniach z zakresu rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, a także uzyskania zezwoleń na pracę sezonową.

Izabela Sazońska – prawnik

Specjalistka w zakresie prawa administracyjnego oraz imigracyjnego. W codziennej praktyce doradza oraz reprezentuje osoby fizyczne oraz przedsiębiorców w postępowaniach z zakresu uzyskania zezwoleń na pracę przed Wojewodą Dolnośląskim.

Monika Smolarek – prawnik

Specjalistka w zakresie gospodarki i zarzadzania nieruchomościami. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywała doradzając w zakresie nabywania nieruchomości przez spółki deweloperskie, a także doradzając wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

Łukasz Malitowski – prawnik

Aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego i prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania agencji pracy tymczasowej, outsourcingu pracowniczego, leasingu pracowniczego oraz outsourcingu usług, a także delegowanie cudzoziemców do pracy na terenie innych Państw Unii Europejskiej.

Oleksandr Polisada – prawnik

Ukończył studnia prawnicze na Ukrainie, Specjalista w zakresie prawa administracyjnego oraz imigracyjnego. W codziennej praktyce doradza podmiotom gospodarczym w zakresie zatrudnianie cudzoziemców, a także klientom indywidualnym w zakresie uzyskania stosownych dokumentów pobytowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Najnowsze artykuły

Polskie prawo – zawsze na bieżąco

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz porady specjalisty?